Au fost lansate liniile de finantare!

Postat de

Au fost ansate liniile de finantare pentru masurile 6.2 si 6.4

Agentia pentru finantarea investitiilor rurale (AFIR) a comunicat deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor incepand cu data de 28 iulie 2016 in cadrul masurilor de stimulare a infiintarii si dezvoltarii de activitati non agricole in mediul rural. Cu aceasta ocazie au fost comunicate ghidurile aplicabile sesiunii si seturile de documente necesare si actualizate. Avand in vedere perioada foarte scurta de la comunicarea documentatiei si data deschiderii sesiunii este asteptata depunerea de proiecte de catre consultanti in cadrul lunii august.

Reamintim ca in cadrul masurilor de stimulare a dezvoltarii economice a satelor si comunelor AFIR pune la dispozitia beneficiarilor doua linii de finantare (6.2 pentru proiecte mici de pana la 70.000 euro pentru activitati de productie – cu finantare 100% si 6.4 – pana la 200.000 euro cu cofinantare de 10%, pentru proiecte medii, inclusiv pensiuni agroturistice)

Astfel se spera obtinerea de rezultate concrete care sa conduca la obtinerea de rezultate concrete avand in vedere faptul ca AFIR este unul dintre primele organisme care a inceput ( chiar din 2015) alocarea fondurilor disponibile pentru exercitiul bugetar 2014-2020

OBIECTIVELE submăsurii 6.2:
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.
· Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;
· Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
· Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.;
BENEFICIARII:
· Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
· Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
• Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:
· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:
– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de Afaceri fără a depăsi 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanțare.
· va fi în valoare de:
– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;
OBIECTIVELE submăsurii 6.4.

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

•Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;
•Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;
BENEFICIARII:
• Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
• Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
•Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de maxim 90% din costul total al proiectului
• nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali
• va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis

 

Comentarii 2

  1. Primul pas este acela de a completa formularul departamentului de consultanta in care ne spuneti ce anume doriti si datele firmei ( beneficiarului )
   (http://afacerilemn.ro/rom/forms/consultanta.php)

   Consultanta pentru membrii AfaceriLemn.ro este sub forma primei de succes, este inclusa in cadrul bugetului si se plateste doar in cazul in care se aproba proiectul, astfel incat pentru beneficiar costurile sunt zero. In cazul in care nu sunteti membru al AfaceriLemn.ro trebuie sa completati forumalarul de inscriere
   (http://www.afacerilemn.ro/rom/forms/signup.php)
   Urmatorul pas este pregatirea unui set primar de documente cu care vom demara scrierea proiectului (copie CUI+certificat mentiuni, ultimele 3 bilanturi, etc)

Lasă un răspuns